Size nasıl yardımcı olabilirim?

Whatsapp

"Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?"

Mesaj Gönder
Facebook Messenger

Telefon

0534 593 6 777

Ara

info@tdcv.org.tr

Eğitim Komisyonu

Eğitim Komisyonumuz, Disleksili çocuklarımız ve disleksili çocuklarımıza hizmet veren öğretmenlerimizin ihtiyaç duydukları eğitim, kurs ve programları hazırlamaktadırlar.

Eğitim Komisyonu Üyelerimiz;

Doç. Dr. Hakan Özak, Doktora Öğr. Üyesi Tamer Aydemir, Klinik Psk. ve Öğrt. Gör. İrem Altan, Özel Eğitim Öğretmeni Zeliha Çağlar, Atıf Tokar

Komisyonumuzun onayından geçmiş olan eğitimlerimiz şunlardır;
Eğitimi veren Öğretim Üyelerimiz:
Prof. Dr. E. Rüya Özmen (Gazi Üniv. Özel Eğitim Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Dr. Arzu Doğanay Bilgi (Gazi Üniv. Özel Eğitim Bölümü)

Eğitimin amacı; eğitime katılan öğretmenlerin öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde kullanılan okuma, yazma, matematik ve çalışma becerilerinin öğretiminde kullanılan stratejiler hakkında bilgilendirmek ve bu stratejilerin uygulanması konusunda yeterlilikler kazandırmaktır. Kursumuz en az 32 saat sürmekte, her kursumuzda aşağıda belirttiğimiz konu başlıklarından 5 tanesi detaylı bir şekilde işlenmektedir.

Programın Amacı: Okula başlama tüm çocuklar için önemli bir geçiş basamağıdır. Okulla birlikte çocukların pek çok bilgi ve beceri kazanmaları beklenir. Bu becerilerin başında ise okumayı öğrenme gelir ve okuma, birinci sınıfın en önemli amacıdır. Çocukların okula başladıklarında okumayı öğrenmede karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlükleri belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların sonuçları, çocuklar daha okul öncesi dönemdeyken okumaya hazırlık becerilerinin geliştirilmesi konusunu ve ardından da "erken okuryazarlık" kavramını gündeme getirmiştir. Bu kavram, her ne kadar okuma kazanımının ilkokul birinci sınıfın genel amacı olsa da aslında temellerinin okul öncesi dönemde atıldığını vurgulamaktadır. Okul öncesinde okuma becerisi için gerekli olan erken okuryazarlık becerilerini kazanan çocuklar, okulla birlikte okuma ediniminde daha az güçlükle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Belirtilen öneminden dolayı başta ABD olmak üzere birçok ülkede erken okuryazarlık becerilerini değerlendirmeye yönelik çeşitli standart değerlendirme araçlarının varlığı dikkati çekmektedir. Türkiye’de erken okuryazarlık açısından risk grubunda olan çocukları belirlemeye yönelik geliştirilmiş ölçme araçları sayıca çok sınırlıdır. Son dönemde Türk çocuklarının erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş en kapsamlı değerlendirme aracı ise "Erken Okuryazarlık Testi (EROT)"dir. EROT, erken okuryazarlık becerileri açısından risk grubunda olan ve okul öncesinde bu becerilerin geliştirilmesinde desteğe gereksinim duyan çocukları belirlemek üzere hazırlanmış bir testtir.

EROT; anasınıfına devam eden çocukların erken okuryazarlık becerilerini yedi boyutta ölçmeyi hedefleyen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Bu boyutlar,

1. Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi,

2. İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi,

3. İşlev Bilgisi,

4. Genel İsimlendirme,

5. Harf Bilgisi,

6. Sesbilgisel Farkındalık ve

7. Dinlediğini Anlama alanlarını içermektedir.

Yapılması planlanan bu eğitim ile katılımcılara öncelikle erken okuryazarlık becerilerinin tanımı, içeriği ve okuma ile ilişkisi hakkında önemli bilgilerin sunulması, ardından erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan EROT'un uygulama, sonuçlarını değerlendirme, raporlaştırma konularında yeterlilik ve yetkinlik kazandırılması, son olarak ise erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesine yönelik pratik bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır.

Eğitimi veren Öğretim Üyelerimiz:

Doç. Dr. Cevriye ERGÜL (Ankara Üniv. Özel eğitim bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Tevhide Kargın (Hasan Kalyoncu Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. İ. Birkan Güldenoğlu (Ankara Üniv. Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi)

Kursumuz 1 gün/ 8 saat sürmektedir.

Programın Amacı: Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ) çalışma belleğine yönelik temel araştırmaların yapılabilmesi, çocukların çalışma belleğine ilişkin güçlü ve zayıf yanlarının saptanabilmesi ve yetersiz çalışma belleği performansı olan ve bu açıdan akademik başarısızlık ve öğrenme güçlükleri ile tanılanma riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

ÇBÖ, sözel bellek ve görsel bellek alt alanlarına yönelik 9 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ölçeğin Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde standart puanları ve normları bulunmaktadır.

ÇBÖ’e yönelik eğitim programında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde çalışma belleğinin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde Çalışma Belleği Ölçeği, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, standart puanlara dönüştürülmesi ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geri bildirim verilecektir.

Eğitimi veren Öğretim Üyemiz:

Doç. Dr. Cevriye ERGÜL (Ankara Üniv. Özel eğitim bölüm Başkanı)

Kursumuz 1 gün / 6 saat sürmektedir.

Programın amacı: Hızlı İsimlendirme bellek tarafından ulaşılabilen sesbilgisinin hızına ilişkin bir göstergedir. Erken dil ve okuryazarlık becerilerinin gelişiminde ve okuma başarısında oldukça etkili bir beceri olan hızlı isimlendirmenin okuma güçlüğü yaşayan çocukları ayırt etme gücü oldukça yüksektir.

Hızlı İsimlendirme Testi (HİT) okuma başarısının yordanmasına ve okuma güçlüğü (disleksi) olan çocukların ayırt edilmesine ve erken dönemde belirlenmesine yönelik güçlü ve güvenilir bilgiler sağlamaktadır. HİT 4 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde normları bulunmaktadır.

HİT’e yönelik eğitim kursunda katılımcılara 2 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde hızlı isimlendirmenin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde HİT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, sınıf düzeyi normları ile karşılaştırılması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanarak uygulama yeterliği kazandırılacaktır. 

Eğitimi veren Öğretim Üyemiz:

Doç. Dr. Cevriye ERGÜL (Ankara Üniv. Özel eğitim bölüm Başkanı)

Kursumuz 1 gün / 2 saat sürmektedir.


Adres:

Mutlukent Mahallesi 1980 Cadde No. 7/A Ümitköy / Çankaya - ANKARA

Telefon:

0534 593 6 777

E-Posta:

info@tdcv.org.tr